kvietimas mokytis2022

  Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje nuo 2022 m. sausio 11 d. dirba nauja direktorė – JŪRATĖ PAULIUKIENĖ. Bendruomenė nuoširdžiai sutiko naują vadovę, o ji savo ruožtu patikino dirbsianti puoselėdama pagrindines vertybes: pasitikėjimą, atvirumą, supratimą, bendradarbiavimą.
  Direktorė jauna ir energinga, aiškiai dėstanti mintis, atvirai žiūrinti į akis ir nuoširdžiai besišypsanti, tad tikėkimės prasmingų permainų ir progimnazijos sužydėjimo 😊

direktore2022 01

Gruodžio mėnesį Vilniaus lopšelis-darželis „Coliukė“ organizavo respublikinę virtualią parodą-dirbtuves „Pasipuoškime Šv. Kalėdom tvariai“.  Tikslas – skatinti ikimokyklinio, bendrojo, neformalaus ugdymo įstaigas, dienos centrus bei kitas įstaigas šventinio laikotarpio papuošimams naudoti tvarias, ekologiškas, gamtines ar antrines žaliavas ir taip prisidėti prie aplinkos apsaugos ir gamtos tausojimo. Parodai darbelius paruošę mokiniai, Viktoras ir Viltė, paskatinti padėkomis. Parodai mokinius ruošė specialioji pedagogė Indrė Rimkė.

Gruodžio mėnesį vyko respublikinis virtualus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų kūrybinių (vaizdo) darbų projektas-paroda „Mano Kalėdos - lange“, skirtas Šv. Kalėdų šventei paminėti. Projekto-parodos, kurį organizavo Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, tikslas - skatinti kurti savitus meno kūrinius – karpinius, išsaugojant ir puoselėjant karpymo iš popieriaus tradicijas. Mūsų mokyklos mokinės, Austėja ir Gabija, savo darbeliais papuošė specialiosios pedagogės Indrės Rimkės kabineto langą. Už pastangas mokinės paskatintos padėkomis.

Gruodžio mėnesį specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ruošė darbelius virtualiai parodai „Kalėdinis burbulas 2021”. Parodos tikslas - puoselėti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, besimokančių bendrojo lavinimo ir specialiosiose ugdymo įstaigose gėrį, grožį, gerumą, dalintis Kalėdine šiluma su kitomis bendruomenėmis. Mokinius, kurie už dalyvavimą parodoje paskatinti padėkomis, paskatino specialioji pedagogė Indrė Rimkė.

burbulas2021 12

 

Lapkričio mėnesį Kelmės „Kražantės“ progimnazija organizavo respublikinį piešinių konkursą „Mano svajonių draugas“. Konkurso tikslas – skatinti vaikus labiau pažinti savo ir geriausio draugo asmenines savybes, gebant jas įvardinti ir vizualizuoti piešinyje.
Piešiant kūrybinį darbą, buvo kviečiama diskutuoti apie kiekvieno žmogaus asmenines savybes, kuo jos svarbios tvirtai draugystei puoselėti. Piešinį konkursui paruošė mūsų progimnazijos mokinė Evelina. Mokinės dalyvavimą paskatino specialioji pedagogė Indrė Rimkė.