Kaune vyko miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skrajučių konkursas antikorupcijos tema „Mano dora, nekorumpuota Lietuva”. Ši kūrybinė iniciatyva buvo skirta Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti.
Konkursui pasibaigus, mokyklą pasiekė džiugi žinia. 2a klasės mokinė Mėta Blažytė tapo III vietos nugalėtoja. Džiaugiamės šauniu Mėtos darbu!
Mokytoja Dalia Butvilienė
 

„Skaitmeninių mokyklų apdovanojimų“ programa skirta stiprinti mokytojų profesines kompetencijas plėtojant išteklius ir mokymosi patirtį, kuri yra aktuali ir skirta skaitmeninio švietimo praktikos tobulinimui.

Projekte dalyvaujančios mokyklos ir mokytojai turi galimybę įsivertinti, tobulėti ir būti pripažintais bei prisijungti prie augančios Europos skaitmeninių mokyklų bendruomenės.

Mes šiandien buvome įvertinti maksimaliai ir gavome net 9 mūsų progimnazijos kompetencijas įvertinančius apdovanojimo ženklelius. ESAME SKAITMENINĖ MOKYKLA!

Nelengvas buvo kelias - reikėjo SELFIE platformoje VISIEMS mokiniams ir mokytojams įsivertinti, atrasti stiprybes ir tobulintinas skaitmeninio ugdymo(si) sritis, parengti strateginį skaitmeninio tobulėjimo planą, jį įgyvendinti ir konkrečius sėkmės įrodymus pateikti Nacionalinei švietimo agentūrai. NŠA vertinimas buvo labai kruopštus, giluminis ir detalus - lyg tikras išorės auditas 

IR MES TAI PADARĖME!

Apgailestaujame, kad iš septynių šiame europinio projekto etape startavusių Lietuvos mokyklų finišo tiesiąją pasiekė tik trys. Bet didžiuojamės, kad esame nugalėtojai! Nuoširdžiai dėkojame kolegoms, paskatinusiems dalyvauti, ir geranoriškiems NŠA patarėjams, mūsų pastangų vertintojams.

Visus laimėtų įvertinimų ženklelius ir DIGITAL SCHOOL AWARDS vertinimo ataskaitą lengvai rasite mūsų progimnazijos svetainėje mazvydas.kaunas.lm.lt.

Džiaukimės ir tobulėkime drauge!

Pasivaikščiokite po kasdien atsinaujinančias mokyklos erdves ir įsitikinkite, kad esame šiuolaikiška mokykla, besikeičianti pagal jūsų ir mūsų vaikų poreikius 🙂
STEAM gamtos mokslų laboratorijos 1-4 ir 5-8 klasių mokiniams, erdvi sporto salė ir dirbtinės dangos stadionas, kasdien kepanti ir kvepianti valgykla, ramių pertraukų kambarys, fojė ir koridoriai su minkštasuoliais, daugybė būrelių, visos dienos mokykla su namų darbų ruošos klubu ir dar daug visokių gėrybių.
Užsukite gyvai ir mes atsakysime į visus klausimus.

Kovo 16 d. mokykloje minėjome Knygnešio dieną. Ta proga mokyklos Lyderių klubas suorganizavo 5 - 8 klasių protmūšį per Kahoot platformą. Mokiniai ne tik turėjo galimybę praplėsti savo žinias apie knygnešystės laikotarpį, bet ir ugdė kūrybiškumo kompetenciją įamžindami knygnešių atminimą įvairiomis technikomis nupieštais piešiniais. Sveikiname geriausius spaudos lietuviškomis raidėmis draudimo laikotarpio žinovus - 5a, 5b ir 5c klasių 

mokinius.

Šiandien, Kovo 11-osios išvakarėse, Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos 8a klasė dalyvavo bendradarbiavimo pamokoje su Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos 8c klase. Mažvydiečiai pristatė savo projektinį darbą „Aš esu Lietuvos pilietis“. Jų kūrybinis darbas – elektroninė klasės vertybių knygelė. Kaip kuris mokėjo ir sugebėjo, taip nupiešė ar karpiniais iliustravo vieną svarbiausią pasirinktą vertybę. Žinoma, kiekvienam ji buvo vis kitokia. Bet kaip gražiai susidėliojo visuma! Pasirodo, aštuntokams svarbu viskas: šeima, tėvynė, saugumas, gamta, taika, lygybė, tolerancija, draugystė, laisvė, istorija...

Panevėžiečiai taip pat pristatė savo projektinį darbą „Vaikų teisės ir pareigos Lietuvos Respublikoje“. Kaip gražiai, paprastais žodžiais aštuntokai aiškino: kiekvienas turi teisę būti saugus ir pareigą neskriausti kito; kiekvienas turi teisę žaisti ir pareigą priimti į žaidimą kitus ir t.t. Po to diskutuodami visi prisipažino, kad teises išmano geriau negu pareigas...

Kokias kompetencijas pamokoje ugdėme? Ogi pilietiškumo, komunikavimo, kūrybiškumo, pažinimo ir skaitmeninę! Pamoka pavyko ir mokiniams patiko, todėl su panevėžiečių auklėtoja Gitana sutarėme dėl kitos bendradarbiavimo pamokos, kurios metu visi aptarsime vieną ir tą pačią perskaitytą knygą. Atsisveikinome iki kito malonaus karto.

Auklėtoja Auksė Pukinskienė