Šiandien minima pasaulinė gyvūnų diena.  Biologijos ir gamtos ir žmogaus pamokos skirtos šiai dienai paminėti.  Buvo kalbėta ir diskutuota apie pasaulio gyvūnus. Mokiniai pamokos pabaigoje piešė tatuiruotes su gyvūnų atvaizdu. 

Biologijos mokytoja Audronė Klovienė

 

Rugsėjo 28-29 dienomis 6a, 6c ir 8b klasių mokiniai su auklėtojomis pasirinko Tyrėjų naktį įprasminti išvykę į integruotą pamoką-ekskursiją Lenkijoje. Čia mokiniai turėjo puikią galimybę supažindinti su Lenkijos geografija, istorija, sąsajomis su Lietuvos literatūra bei ugdyti kompetencijas per STEAM veiklas, fizinį aktyvumą, kūrybines užduotis.

Pirmąją dieną turėjome penkių valandų pamoką Varšuvos „Koperniko mokslo centre". Mokiniai išbandė įvairias STEAM veiklas liesdami, klausydamiesi, matydami, konstruodami. Aktyviai dalyvavo gamtos mokslų interaktyviose parodose: „Žmogus ir aplinka“, „Šviesos zona“, „Judėjimas“, „Re:Generacija“, „Buzzz!”, „Civilizacijos šaknys“, „Robotų“ bei „Aukštosios įtampos“ teatrai. Gilinosi į įvairių mokslo sričių išradimus ir technologijas. Žaisdami interaktyvius žaidimus mokiniai galėjo pažvelgti į pasaulį gyvatės akimis, tapo virtualaus orkestro nariais, „grojo“ įvairiausiais instrumentais. Pamatė, kaip atrodo virusai ir bakterijos, pasiklausė įvairiausių pasaulio kalbų. Lankėsi Koperniko centro planetariume, kur susipažino ar gilino fizikos, astronomijos bei ekologijos žinias.

Antrąją dieną pėsčiomis keliavome į apžvalginę ekskursiją Varšuvos senamiestyje ugdydami socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos kompetencijas. Galiausiai patraukėme į Seinus, kur 1897 – 1902 m. vyskupavo rašytojas Antanas Baranauskas, ,,Anykščių šilelio“ autorius, aktyviai skleidęs lietuvybę ir kurio dėka vietiniai lietuviai galėjo klausytis pamokslų lietuvių kalba. Susipažinome su miesteliu, jo istorija, ryšiu su Lietuva.

Abiejų dienų integruotos pamokos ne tik plėtė mokinių žinias, ugdė kompetencijas, bet ir paliko puikių įspūdžių, leido gyvai prisiliesti prie mokslo pasaulio.

Šiandien Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje įvyko labai svarbi pagrindinio ugdymo pirmos pakopos baigimo šventė. Direktorė Jūratė Pauliukienė pasidžiaugė puikiais aštuntokų pasiekimų rezultatais ir įteikė padėkos raštus aktyviausiems, mokyklos vardą garsinantiems mokiniams. Auklėtojos su ašaromis akyse atsisveikino su nuostabiais ugdytiniais, išeinantiems garsinti pasirinktas gimnazijas. Aštuntokai gėlėmis ir meduoliais atsidėkojo dėsčiusiems mokytojams, o septintokai, būsimi mokyklos vyriausieji šeimininkai, perėmę mokyklos raktą, prisiekė eiti jų pėdomis ir nuoširdžiai rūpintis nuostabiai išgražėjusia mokykla.

Aštuntokai nusifotografavo prie Mažvydo sienelės (už ją AČIŪ tėveliams!), o paskui pasodino atminimo medelį, po kuriuo užkasė laiko kapsulę – joje sudėtos paauglių svajos. Kapsulę iškas būdami aštuoniolikmečiai, pabaigę vidurinę mokyklą, ir pasitikrins paaugliškų svajų išsipildymą (o jos tikrai visos išsipildys!) J

Ypatinga padėka skrenda organizavusiems šventę aštuntokų tėveliams, pasirūpinusiems nuostabia šventės aura.

Verkia mūsų širdys, išlydint į gimnazijas tokius gražius, protingus, gerus, aktyvius vaikus (ką ten – jaunuolius!), bet džiaugiasi mūsų sielos, nes užauginome tikrus mažvydiečius. Jie visada grįš pasipasakoti, tad tegul niekas nedrįsta skriausti MŪSŲ nuostabių vaikų :)

Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje šiandien vyko ne/tradicinis 5-8 klasių mokinių ilgalaikių metinių projektinių darbų pristatymas.

5-7 klasių mokiniai pristatė grupinius darbus apie kerpių ryšį su oro užterštumu, apie Martyno Mažvydo vardo įamžinimą Lietuvoje, apie Joninių papročius, apie spalvas poezijoje, apie švenčių tradicijas Vokietijoje, apie žmogaus ir gamtos sukurtus reljefus, apie žymių žmonių vardais pavadintų gatvių istorijas ir kt.

8 klasių mokiniai pristatė itin originalius individualius projektus apie chaoso teoriją ir drugelio efektą, apie geometrines figūras senamiesčio architektūroje, apie augalų motyvus lietuvių gamtoje, literatūroje, dailėje, muzikoje ir rankdarbiuose, apie anglų bei amerikiečių rašytojų mitybos ypatumus gyvenime ir kūryboje ir kt.

Visus stebino gauti brandūs rezultatai: interaktyvus žemėlapis, knygos, lankstinukai, piešiniai, rankdarbiai, tyrimų rezultatai, filmai ir kt.

Progimnazijos direktorė Jūratė Pauliukienė, apibendrindama projektų pristatymus, pabrėžė, kad visi darbai tikrai brandūs, patyriminiai, integruoti, STEAM‘iniai – ko link ir einame. O svarbiausia, - visi darbai turi išliekamąją vertę! Jau greitai mokinius ir tėvelius pakviesime išbandyti interaktyvų žemėlapį – gyvą maršrutą po Kauno senamiestį, ieškant žymių žmonių įamžinimo vietų, o laimėtojus apdovanosime lankstinukais su Mažvydo vardo įamžinimo visoje Lietuvoje aprašymais. Ir tai - progimanazistų darbai! O ką jie nuveiks gimnazijose, galima tik įsivaizduoti...

Džiaugiamės ir didžiuojamės jumis, mieli projektų autoriai. Ir dėkojame mokytojams, lydėjusiems jus į tikslą.   

Šiandien Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje vyko respublikinė metodinė mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų konferencija „Įtraukusis ugdymas ir STEAM: mokymosi galimybių plėtra“. Pagrindinį pranešimą „Įtraukusis ugdymas ir STEAM: patirtys iš Erasmus+ mokymų“ skaitė Erasmus+ mokymuose įvairiose Europos šalyse dalyvavę progimnazijos bendruomenės nariai: direktorė Jūratė Pauliukienė, etikos mokytojas Renatas Šablinskas, lietuvių kalbos mokytoja Vitalija Savickienė, anglų kalbos mokytojos Agnė Paprockaitė ir Asta Žibikienė, psichologė Vaiva Daniūnaitė, socialinis pedagogas Dovydas Paslauskas.
Džiugu, kad tema aktuali ir įdomi daugeliui Lietuvos mokyklų – konferencijoje dalyvavo daugiau kaip šimtas vadovų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų iš įvairių Lietuvos regionų mokyklų.
Klausėmės labai įdomių pranešimų apie patyriminių pamokų naudą, veiksmingus STEAM mokymo(si) metodus, įtraukųjį bei patyriminį ugdymą ES mokyklose ir kt.
Svarbu ir konferencija, ir pranešimai, ir dalinimasis gerąja patirtimi, bet svarbiausia, - kad TAI VYKSTA! Vyksta dideli geri pokyčiai visoje švietimo sistemoje, - ir jie negrįžtami. Tad pirmyn, mieli kolegos, šiandien dalyvavę konferencijoje! Jūs ir mes esame viename teisingame kelyje.
Linkime nepavargti ir pasiekti tikslą: STEAM IR ĮTRAUKUSIS UGDYMAS - MISIJA ĮGYVENDINAMA!