Darbuotojų darbo užmokestis

2018 I ketvirtis

Pareigos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis atlyginimas (EUR)
Vyresnysis mokytojas 14 513
Mokytojas metodininkas 33 751
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 2,5 774
Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas 2 530
Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 1 400
Valytojas 8 400
Budėtojas 2 400
Kiemsargis 2 400
   

 

2017 m. I ketvirčio darbo užmokestis

Pareigos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis atlyginimas
Vyresnysis mokytojas 18 698
Mokytojas metodininkas 34 785
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 3 1096
Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas 2 522
Laborantas 3 95
Budėtojas 2 380
Valytojas 8 380
Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 3 380
Kiemsargis 3 380