Darbuotojų darbo užmokestis

Progimnazijos darbo apmokėjimo sistema

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2022 m. liepos 7 d.
Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2022 m. II ketv.  2021 m.
Budėtojas 2.00 730 662,74
Dir. pavaduotojas ugdymui 2.00 2481,11 1713,60
Mokytojas 33.24 1789,50 1472,08
Mokytojo padėjėjas 2.50 898,36 510,27
Valytojas 7.50 730 466,90