Darbuotojų darbo užmokestis

2016

Pareigos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis atlyginimas (EUR)
Vyresnysis mokytojas 15 621,24
Mokytojas metodininkas 31 695,08
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 2 1086,50
Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas 2.5 397,60
Laborantas 3 95
Valytojas 8 380
Budėtojas 2 380
Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 3 380
Kiemsargis 3 380

 

2017 m. I ketvirčio darbo užmokestis

Pareigos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis atlyginimas
Vyresnysis mokytojas 18 698
Mokytojas metodininkas 34 785
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 3 1096
Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas 2 522
Laborantas 3 95
Budėtojas 2 380
Valytojas 8 380
Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 3 380
Kiemsargis 3 380