Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė:   Dalia Šickuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Sekretorė:    Indrė Rimkė, specialioji pedagogė,
Nariai:          Rasa Brusokienė, logopedė,
                    Simona Šinskaitė, socialinė pedagogė,
                    Jovita Tamašauskienė, psichologė,
                    Elena Vairienė, biologijos mokytoja.