Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė:     Vitalija Savickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Pavaduotoja: Edita Šukienė, specialioji pedagogė.

Sekretorė:     Vaiva Daniūtė, psichologė.

Nariai:           Dovydas Paslauskas, socialinis pedagogas,
                      Žydrūnė Inčiūrienė, logopedė,
                      Daiva Bliūdžiuvienė, anglų kalbos mokytoja,
                      Ona Kaminskienė, geografijos mokytoja,
                      Audronė Baležentytė, lietuvių kalbos mokytoja,
                      Laimutė Davainytė, matematikos mokytoja,
                      Virginija Jasiunskienė, fizinio ugdymo mokytoja,
                      Neringa Degutienė, pradinių klasių mokytoja.

Vaiko gerovės komisijos 2023 metų veiklos planas