Mokinių priėmimas

Pagal Savivaldybės Tarybos sprendimą „DĖL ASMENŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO”  (2018 02 06) 6 punktą po liepos 1 d. prašymai per informacinę sistemą nepriimami. Prašymus galima pateikti mokyklos raštinėje  kiekvieną dieną nuo 8val. iki 16 val.

Informuojame, kad 2018 m. vasario 6 dieną įsigaliojo Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimas „DĖL ASMENŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO”.  

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2018 m. vasario 6 d. T-33
Mokinių priėmimo į mokyklą komisija ir priėmimo komisijos reglamentas 
Kauno miesto savivaldybės sprendimas dėl Kauno miesto mokyklų aptarnavimo teritorijų (2018 02 17 Nr. T-68)
Aptarnavimo teritorijos žemėlapis pagal priešmokyklinio ugdymo programą
Aptarnavimo teritorijos žemėlapis pagal pradinio ugdymo programą
Aptarnavimo teritorijos žemėlapis pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį.

Į mokyklą priimami visi mokiniai, pareiškę norą mokytis pagal:

  •  priešmokyklinio ugdymo programą;

  •  pradinio ugdymo programą;

  •  pagrindinio ugdymo programos I dalį.

       Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu mokytis ne pagal gyvenamąją vietą mokykloje priimama, jei mokykloje yra laisvų vietų.
        

                                                           PATVIRTINTA
                                                           Kauno miesto savivaldybės tarybos
                                                           2018 m. vasario 27 d.
                                                           sprendimo Nr. T-69
                                                           4 priedas

Priešmokyklinių grupių ir klasių komplektų skaičius 2018-2019 m. m.

 Klasės  

1

2

3

4

5

6

7

8

Iš viso

Priešmokyklinio ugdymo grupė

Klasių skaičius

3

3

3

2

2

3

3

1

20

1

Laisvų vietų skaičius

6

4

2

2

2

10

3

-

-

3

    

Mokiniai priimami pateikus:

1.      Prašymą, kuris pildomas mokykloje (iki 14 m. prašymą pasirašo tėvai, nuo 14 iki 16 m. mokiniai, turintys raštišką tėvų sutikimą).
2.      Dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą.
3.      Pažymą apie vaiko sveikatą  (forma Nr. 027-1/a, forma Nr. 027),
4.      Vaiko gimimo liudijimo, asmens tapatybės kortelės ar paso kopiją.

Pagal Savivaldybės Tarybos sprendimą „DĖL ASMENŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO”  (2018 02 06) 6 punktą po liepos 1 d. prašymai per informacinę sistemą nepriimami. Prašymus galima pateikti mokyklos raštinėje  kiekvieną dieną nuo 8val. iki 16 val.

Mūsų adresas Šiaurės pr. 55, tel. 31 20 21, 31 20 49, 31 20 47