ĮSTAIGOS VIZIJA 

Atvira, nuolat besimokanti, patraukli savo turiniu, išore, darbo metodais ir ugdymo kokybe, besivadovaujanti demokratiniais principais, ieškanti inovacijų ir jas sėkmingai diegianti Kalniečių mikrorajono progimnazija – pradinių klasių visos dienos mokykla, - ugdanti pilnavertę, emociškai intelektualią asmenybę, aktyviai praktikuojančią sveiką gyvenseną.
Progimnazija – mažvydiečių sambūrio tradicijų puoselėtoja.

 

MISIJA 

Realizuoti priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programas, siekiant gerų ugdymo(si) rezultatų: akivaizdžios ir priimtinos kiekvieno vaiko asmenybės brandos ir pageidaujamų pasiekimų bei pažangos.
Skatinti progimnazijoje kūrybiškas veiklas, kuriose mokiniai įgytų turtingų, įsimenančių, prasmingų, malonių gyvenimo mokykloje patirčių.
Bendradarbiaujant su mokinių tėvais, gerinti mokinių emocinę savijautą ir bendruomeniškumą.