2018 m. mokyklos veiklos uždaviniai

 

1. Bendradarbiaujant pedagogams, tėvams ir socialiniams partneriams, panaudojant specialiųjų programų lėšas ir išmaniąsias technologijas, individualios pažangos stebėsenos rezultatus, 1-4 klasių mokinių mokymosi pagrindiniu ir aukštesniuoju lygiu rezultatus pagerinti 1 %.
2. 100% mokytojų kūrybiškai patobulins ugdymo procesą per socialinę-pilietinę veiklą ir emocinio intelekto lavinimą, naudojant ESF, specialiųjų programų bei gyventojų paramos 2% lėšas.
3. Pasiekti aukštesnių 7-8 klasių mokinių akademinių pasiekimų, ugdant mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją ir sukuriant saugią mokymosi aplinką, panaudojant gyventojų paramos 2% ir valstybinių funkcijų programų lėšas.