2017 m. mokyklos veiklos uždaviniai

1. Bendradarbiaujant pedagogams, tėvams ir socialiniams partneriams, panaudojant specialiųjų programų bei mokinio krepšelio lėšas, sukurti mokinio individualios pažangos stebėsenos sistemą mokykloje.
2. 80% mokytojų kūrybiškai patobulins ugdymo procesą per kultūrinę-pilietinę veiklą ir emocinio intelekto lavinimą, naudojant ESF, specialiųjų programų bei mokinio krepšelio lėšas.
3. Pasiekti, kad 82% 7-8 klasių mokinių gerai mokytųsi ir pagerėtų 8 klasių gamtos ir socialinių mokslų standartizuotų testų rezultatai, vykdant socialinę ir prevencinę veiklą, bendraujant ir bendradarbiaujant su mokinių tėvais, panaudojant gyventojų paramos 2% ir valstybinių funkcijų programų lėšas.