Priimant į mokyklas 2018–2019 m.m prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.
  Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.
  Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.
  Klasių komplektų ir mokinių skaičių mokykloms, mokyklų aptarnavimo teritorijas ir prašymų padavimų datą Savivaldybės Taryba nustatys vasario 27 dienos posėdyje.
  Planuojama prašymų padavimo pradžia kovo 7 d. 12 val., jeigu Taryba nenustatys kitaip.
  Planuojama, kad paduoti prašymus pradėti mokytis 2018–2019 m. m. bus galima elektroniniu būdu.
  Paduoti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno miesto Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus galės paduoti tik konkrečioje pasirinktoje mokykloje. Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, prašymus bus galima paduoti pasirinktoje mokykloje.

Sveikiname 8a klasės mokinius Andrių Masaitį, Matą Baltrušaitį, Kotryną Simonavičiūtę, Justiną Varoneckaitę, Nojų Lengviną ir Ugnę Kotryną Genevičiūtę Kauno miesto mokinių filmų kūrimo konkurse ,,Kauno gatvės ir asmenybės“ laimėjusią III vietą ir specialų ,,INIT“ diplomą už sukurtą filmą apie Vydūno alėją. Mokiniams padėjo istorijos mokytoja Virginija Jasulaitienė ir lietuvių kalbos mokytoja Vitalija Savickienė.

Sausio 31 d. 4b klasės mokinių komanda dalyvavo Kauno arkivyskupijos katechetikos centro organizuotoje tikybos viktorinoje "Irkis į Gilumą ". Antrame etape mūsų progimnazijos ketvirtokų komanda laimėjo 3 vietą. Mokinius ruošė mokytoja Elena Antanavičienė. Ačiū šauniai komandai!

Sausio 26 d. grupė 5a ir 5c kl. mokinių dalyvavo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinėje programoje „Jaunasis tyrinėtojas“, kuri vyko VDU Aplinkotyros katedroje. Mokiniai susitiko su universiteto dėstytojomis ir, pasiskirstę į dvi grupes, tyrinėjo šias temas: „Vandens sulaikymo geba skirtingo tipo dirvožemiuose“, „Augalų aleliopatija“(sąveika). Mokiniams buvo įdomu sužinoti, ar miežiai gali augti lauro lapelių kaimynystėje. Bandymus ir stebėjimus jie pratęs namuose. Šie praktikos darbai pažadino penktokų norą tyrinėti.

Sausio 16 d. grupė 5a ir 5c klasių mokinių dalyvavo poetės Daivos Čepauskaitės knygos vaikams „Baisiai gražūs eilėraščiai“ pristatyme. Jis vyko jaukiame Vaikų literatūros muziejuje. Poetė papasakojo apie save, savo mokyklinius metus, kam žmogui reikalinga poezija. Plojimais mokiniai palydėjo jos skaitomus eilėraščius „Arija iš operos „Kulinarija“, „Senutėlė žiema“, „Kuo kvepia mamos“. Mokiniams patiko laisvas, betarpiškas, nuoširdus poetės bendravimas su mažaisiais skaitytojais.