Mokytojų rengimo kursai „STEM IR STEAM“ vyko Soverato mieste Kalabrijos regione Italijoje 2022 m. spalio 10-18 d.

Kursų metu buvo skiriama daug dėmesio  kalbos tobulinimui taikant daugiakalbį metodą, naudojant neformalųjį švietimą, kad žmonės jaustųsi įtraukti į bet kokią veiklą ir galėtų išreikšti požiūrius bei dalytis patirtimi.

Taip pat  ne mažiau svarbus dalykas – aktyvi vietinė savanorystė, įtraukianti piliečius ir kursų dalyvius mokytojus dalyvauti masiniuose renginiuose, atkreipiant dėmesį į vietos problemas ir ieškant sprendimų, suvokiant pasaulinius kritinius aspektus.

 

Taikomas Jump organizacijos metodas yra nukreiptas bendradarbiavimą paversti tarptautiniu mokymu, kuris yra vietinis, ir padidinti vietinį, plėtojant ilgalaikį internacionalizacijos procesą. Buvo taikomos inovatyvios mokymo programos tarptautiniams svečiams drauge su vietiniais mokytojais, kurių tikslas - atrasti Pietų šalių kultūras ir tradicijas ir tuo pačiu atverti žmonių protus bei mokyti visus būti Europos bendruomenės dalimi.

STEAM Education – tai mokymosi metodas, kai mokslas, technologijos, inžinerija, menai ir matematika naudojami kaip prieigos taškai, padedantys nukreipti mokinių klausimus, dialogą ir kritinį mąstymą.

Integruotas STEAM švietimas Europos mokyklose yra būdas paruošti kokybišką STEM pagrindu mokymą, kad visi įprasti mokymo metodai taptų atnaujinti ir pritaikyti su meno pagalba paprasčiau suprasti patyriminį mokymą.

Šis kursas buvo skirtas suprasti procesą, kaip pereita iš STEM į STEAM, šiuo metu populiaresnį ir madingesnį.

STEAM pabrėžiamas menas (vaizduojamasis menas, kalbos menas, laisvieji menai ir fizinis menas) kaip svarbi integracijos sudedamoji dalis. Nors STEAM reformos judėjimas dera su STEM reforma kitose šalyse, jo papildomas komponentas, t. y. menai, buvo įkvėptas tuo pat metu vykstančio socialinio diskurso apie kūrybiškumo ugdymą. Taip pat nacionalinis susirūpinimas dėl menko mokinių pasitikėjimo ir susidomėjimo mokytis gamtos mokslų, nepaisant aukštų pasiekimų (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, 2013), paskatino meno integraciją su STEM ugdymu siekiant emocinių tikslų.

Naudojant STEAM mokymą, mokiniai  apgalvotai mokosi patirtinio mokymosi, atkakliai sprendžia problemas, bendradarbiauja ir dirba kūrybiniame procese. Tai XXI amžiaus novatoriai,  lyderiai.

Mokyklos kolektyvą atstovaujantiems mokytojams tenka didelė atsakomybė ir jiems reikia mokymų, nes STEAM plėtra reiškia visiškai pakeisti visą požiūrį į mokymą ir skatinti mokyklos koordinavimą, kad skirtingų dalykų mokytojų bendradarbiavimas būtų sinergiškesnis.

Renatas Šablinskas,

Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos etikos mokytojas, projekto „Įtraukusis ugdymas ir STEAM: mokymosi galimybių plėtra“ narys

Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Keletas nuotraukų iš kursų, kur buvau priskirtas prie prancūzų mokytojų kolektyvo.