kvietimas mokytis2022

erasmus2022 06
Kauno Martyno Mažvydo progimnazija laimėjo tarptautinio projekto „Įtraukusis ugdymas ir STEAM: mokymosi galimybių plėtra“ finansavimą, kurio veikla yra finansuojama iš Europos Komisijos „Erasmus+“ programos.

Progimnazija siekia kuo stipriau pasirengti dirbti patyriminio ir įtraukiojo ugdymo sąlygomis, kad kuo labiau atlieptų mokinių ugdymosi poreikius. Tarptautinis projektas įgyvendinamas kartu su priimančiomis organizacijomis Suomijoje, Italijoje, Maltoje, Vokietijoje, Ispanijoje. Mokykla ieško naujų galimybių, kaip patobulinti ugdymo procesą, atnaujinti ugdymo metodus ir padaryti patrauklesnį patį ugdymo turinį. Tarptautinio projekto tikslai: 1) sudaryti mokytojams sąlygas tobulinti įtraukiojo ugdymo metodus ir padidinti progimnazijoje įtraukiojo ugdymo galimybes; 2) sudaryti sąlygas STEAM dalykų ugdymo turinio plėtrai, taikant patyriminio mokymo(si) metodus ir integruojant tiksliųjų, gamtos mokslų, technologijų ir menų dalykus. Į įvairius tarptautinius mokymus Europos šalyse vyks 7 progimnazijos darbuotojai, kurie grįžę dalinsis gerąja patirtimi dalykų metodinėse grupėse, miesto metodiniuose būreliuose, respublikinėse konferencijose, vesdami atviras, integruotas pamokas ir kt.

Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Projekto vadovė Auksė Pukinskienė