kvietimas mokytis2022

Šiandien Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje vyko pradinio ugdymo pakopos baigimo pažymėjimų įteikimo šventė. Buvo daug dainų, šokių, šypsenų, gėlių, garsiai skanduojamų padėkos žodžių. Nuoširdžiai džiaugėsi vaikų sėkmėmis ir jiems gero kelio dalykinėje sistemoje linkėjo direktorė, klasių mokytojos, tėvai. Vaikai ir jų tėveliai dėkojo progimnazijai už suteiktas žinias ir gražią bendruomeniškumo patirtį. Kiekvienam mokytojui rado šiltų žodžių: tikybos mokytojai už pažintį su Dievu, anglų kalbos mokytojoms už galimybę pažinti pasaulį, šokių mokytojai už grakštaus judesio pamokas, fizinio ugdymo mokytojoms už sveikos gyvensenos įgūdžius, muzikos mokytojai už ritmo pojūtį, mokytojų padėjėjoms už pagalbą ir rūpestį, auklėtojoms už kasdien skleistą meilę, administracijai už sklandų ugdymo proceso organizavimą. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad beveik visi vaikai pasirinko tęsti mokslus mūsų progimnazijoje– mumis pasitiki ir mes nenuvilsime 🙂