QUEST LogoMokykla vykdo projekto "Saugios aplinkos kūrimas II" (09.2.2-ESFA-V-729-03-0001) LIONS QUEST socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programą "Paauglystės kryžkelės".